IGNEM PERITUS Kft.

Gépvizsgálatok:

Még egy egyszerű kéziszerszámnak is van, vagy fűrészgépnek is munkavédelem által szabályozott törvények szerint biztonsági vizsgálata.
A munkavédelem által előírt gépviszgálatok jogszabályi háttereként első, és legfontosabb, hogy megismerje, az adott géptípus, veszélyes vagy nem veszélyes gépek közé sorolandó a hatályos 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete, valamint az 1993. évi XCIII munkavédelem Törvény 87. § 11.* pontja alapján.


Nos, ha egy veszélyes munkaeszközről beszélünk fontos megemlíteni, hogyan is zajlik a munkavédelem által előírt gépvizsgálat.
Első lépésként a veszélyes munkaeszköz, vagy létesítmény, technológia üzemeltetője, készíttet egy munkavédelmi szempontú előzetes munkavédelem által előírt gépvizsgálatot, amely kiértékelése alapján elrendelheti, írásban az üzembe helyezését.
Munkaeszközt munkavédelem előírásainak megfelelően üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. megfelelőségi tanúsítvány). (1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 18 § 3.)

Továbbá a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. (Mvt. 23. § 1)
Az időszakos biztonsági gépvizsgálatot max. 5 évenként kötelező elvégeztetni, vagy a gyártó előírásainak megfelelően, de ez csak rövidebb időszakot írhat elő. Minden veszélyes, és nem veszélyes gépre el kell ezt végeztetnie az üzemeltetőnek!
Az időszakos biztonsági gépvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkavédelem, munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.