IGNEM PERITUS Kft.

Mi az a Munkahelyi Kockázatbecslés?
Annak a feltérképezése, hogy a munkahelyeken milyen és mekkora egészségkárosító kockázatok érnek minket. Jelentenek-e ezek a kockázatok, rövid vagy hosszú távon az emberi szervezetre, környezetre veszélyt, ártalmat.
Célja, a veszélyek megállapítása mellett, hogy a fellépő veszélyekre, ártalmakra azok csökkentése érdekében intézkedési terv kerüljön kidolgozásra, ezáltal javítva az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés munkahelyi körülményeit.

Kötelező-e ez rám nézve, mint munkáltatóra a Munkahelyi Kockázatbecslés elkészítése?
A Munkahelyi Kockázatbecslés elkészítését, a munkáltatók részére, az 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről írja elő. A törvény a munkáltatók tekintetében nem tesz különbséget az egy fős egyéni vállalkozók és a több száz munkavállalót foglalkoztató munkáltatók között. A tevékenység, munkakörnyezet szempontjából a munkáltatók feladata a kockázatbecslés elkészítése, már 1 fő alkalmazott foglalkoztatása esetén is.

Miért előnyös nekem vagy a cégemnek a Munkahelyi Kockázatbecslés elkészítése?
A Munkahelyi Kockázatbecslés olyan összefoglaló dokumentum, amelyből megállapítható a tevékenység során fellépő, keletkező veszélyforrások, valamint ezen veszélyforrások csökkentése érdekében szükséges feladatok. Ezáltal előre tervezhetővé válnak a vállalkozást érintő munkavédelmi feladatok, valamint azok költsége.
Így javíthatjuk a munkakörülményeket, a dolgozók munkateljesítményét, és ezáltal a vállalkozásunk is hatékonyabbá válik.

Ki végezheti a Munkahelyi Kockázatbecslést?
A Kockázatbecslés elkészítését, a munkavédelemről szóló törvény, munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi végzettséghez köti. Így elkészítéséhez munkavédelmi szakember foglalkoztatása és a vállalkozás foglalkozás-egészségügyi orvos együttműködése szükséges.

Van-e teendőm a Munkahelyi Kockázatbecslés elkészítése után?
Igen. A megállapított veszélyek csökkentésére javasolt feladatok elvégzése. Valamint a Kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálatának elkészítése.

Kik ellenőrizhetik a Munkahelyi Kockázatbecslés meglétét?
Szakhatóságként a munkavédelmi felügyelők ellenőrizhetik a Munkahelyi  Kockázatbecslés meglétét, és folyamatos (évenkénti) felülvizsgálatát. Kémiai biztonság terén szintén szakhatóságként az ÁNTSZ is ellenőrizheti a kockázatbecslést.

Érhetnek-e hátrányok, ha nem végeznek Munkahelyi Kockázatbecslést Vállalkozásomnál?
Igen, mert hatósági ellenőrzések (Munkavédelmi Felügyelet, ÁNTSZ) során feltárt hiányosságokat a szakhatóságok szankcionálhatják pénzbírsággal, valamint súlyosabb esetben részlegesen vagy teljes egészében megtilthatják a tevékenység végzését.