IGNEM PERITUS Kft.

Munkavédelmi szolgáltatás:
Cégünk a munkavédelmi szolgáltatás keretében elsősorban a következő feladatok ellátását vállalja:
-a munkavédelemről szóló többszörösen módosított 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt) és a     végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátása, különösen a     következő területeken:
-munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
-időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
-közreműködés a munkahelyek, egyéni védőeszközök, munkaeszközök és technológia soron      kívüli ellenőrzésében
-közreműködés mentési terv elkészítésében
-a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
-közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében
-közreműködés a munkavédelmi oktatásban
-egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
-munkabalesetek kivizsgálása
-a munkavédelem területén szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata és     folyamatos karbantartása
-a megrendelő munkahelyi kockázatértékelésének felülvizsgálata és karbantartása
-a munkaterületek rendszeres ellenőrzése és észrevételezése
-a munkabiztonság elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása,oktatások     megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése
-részvétel különböző szintű munkabiztonsági ellenőrzéseken, szemléken, azokról     jegyzőkönyv készítése
-a munkabiztonsági kérdésekben kapcsolattartás a szakhatóságokkal
-a munkabiztonsági eszközök meglétének és használatának ellenőrzése
-védőeszközök meghatározása és javaslat azok beszerzésére
-konzultáció a társasággal szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az esetleges     munka-alkalmassági problémák, valamint foglalkozási megbetegedések kérdésében     (különös tekintettel a monitoros munkahelyekről szóló jogszabályra)
-balesetek és foglalkozási megbetegedések előírás szerinti kivizsgálása, jegyzőkönyvezése,     bejelentése és nyilvántartása
-munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához     szakvélemény készítése
-kémiai biztonságból adódó feladatok ügykezelése
- mérések elvégzése
-érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatok, veszélyesnek nyilvánított gépek és     emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata meglétének és érvényességének     figyelemmel kísérése.